لیست ویدیوهای شرکت

توری سایبان دورنگ (شید الوان)

توری سایبان دورنگ (شید الوان) توری سایبان دورنگ محصول انحصاری شرکت تورینه بافت، در رنگ جدید توری سایبان - توری شید - توری سایه انداز - شبکه سایبان
1397/08/10

کیسه راشل شرکت تورینه بافت - توری بسته بندی پیاز با ظرفیت 10 کیلوگرم

کیسه راشل شرکت تورینه بافت - توری بسته بندی پیاز با ظرفیت 10 کیلوگرم کیسه راشل شرکت تورینه بافت - توری بسته بندی پیاز در ظرفیت‌های متنوع (7 تا 45 کیلوگرم) دارای استحکام بالا، قیمت مناسب، سهولت در بسته بندی و ... کیسه پیاز - توری پیاز - کیسه توری - توری راشل - توری بسته بندی پیاز
1397/08/07

کیسه راشل شرکت تورینه بافت - کیسه توری سیب زمینی

کیسه راشل شرکت تورینه بافت - کیسه توری سیب زمینی کیسه توری بسته بندی سیب زمینی. دارای مزایایی مانند: استحکام بالا، قیمت مناسب، سهولت در بسته بندی، تهویه مناسب هوا و جلوگیری از فساد محصول کیسه سیب زمینی - توری سیب زمینی - کیسه راشل - توری راشل - توری بسته بندی
1397/08/06

کیسه کلم - توری بسته بندی کلم شرکت تورینه بافت

کیسه کلم - توری بسته بندی کلم شرکت تورینه بافت کیسه توری راشل برای بسته بندی کلم دارای مزایایی هم‍چون: تهویه مناسب هوا - قیمت مقرون بصرفه و استحکام بالا کیسه راشل کلم - کیسه کلم - توری بسته بندی کلم - کیسه توری کلم
1397/08/05

کیسه راشل شرکت تورینه بافت - کیسه توری بسته بندی پیاز

کیسه راشل شرکت تورینه بافت - کیسه توری بسته بندی پیاز کیسه راشل شرکت تورینه بافت، گزینه ای مطمئن، آسان و اقتصادی برای بسته بندی انواع محصولات کشاورزی. توری راشل - کیسه توری - توری بسته بندی - توری بسته بندی پیاز- توری بسته بندی سیب زمینی
1397/07/17
رفتن به بالای صفحه