لیست ویدیوهای شرکت

توری شید گلخانه شرکت تورینه بافت

توری شید گلخانه شرکت تورینه بافت توری شید گلخانه شرکت تورینه بافت گزینه ای ایده‌آل برای پوشش و سایه اندازی گلخانه ها. شبکه سایبان - توری سایبان - توری سایه انداز - توری گلخانه - قیمت توری شید - خرید توری سایبان - فروش توری سایه انداز - قیمت شبکه سایبان
1397/06/01

سایبان دامداری شرکت تورینه بافت

سایبان دامداری شرکت تورینه بافت توری سایبان دامداری شرکت تورینه بافت برای سایه اندازی و پوشش بمنظور جلوگیری از تنش دمایی در محیط‌های پرورش دام و طیور مانند: گاوداری ها. توری شید - توری سایه انداز - شبکه سایبان دام - سایبان دام - توری آفتابگیر
1397/05/30

توری شید برای سایه اندازی در گاوداری ها

توری شید برای سایه اندازی در گاوداری ها شبکه توری سایبان پوششی ایده آل برای سایه اندازی در محیط پرورش دام و طیور هم‌چون گاوداری ها. توری شید - شبکه سایبان - توری سایبان - شید گلخانه - توری ضدآفتاب - توری راشل
1397/05/28

شبکه سایبان توری شید برای پرورش دام

شبکه سایبان توری شید برای پرورش دام شبکه توری سایبان شرکت تورینه بافت گزینه ای مطلوب برای پوشش و سایه اندازی در محیط پرورش دام و طیور. شبکه سایبان-توری سایبان-توری سایه انداز-توری شید-توری راشل
1397/05/27

توری سایبان (شید گلخانه) شرکت تورینه بافت

توری سایبان (شید گلخانه) شرکت تورینه بافت توری سایبان شرکت تورینه بافت گزینه ای ایده آل برای پوشش و سایه اندازی. توری سایبان- توری شید - شید گلخانه - شبکه سایبان - کیسه راشل - توری بسته بندی
1397/05/22
رفتن به بالای صفحه